CORrespondència

CORRESPONDÈNCIA:

f 1 1. Acció de correspondre o de correspondre’s

2. Relació mútua. Entre aquests dos mots no hi ha correspondència perfecta.

2 1. Carteig, comunicació entre persones per bescanvi de cartes. Estar en correspondència amb algú.

CORrespondència és un experiment nascut de l’emoció. Una idea boja nascuda dels batecs incontrolats del Cor.

Recent Posts

Leave a Comment